گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «رازافتادگی»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۹۸

 

نیست اکسیری به عالم بهتر از افتادگی

قطره ناچیز گردد گوهر از افتادگی

از تواضع افسر خورشید زرین گشته است

کم نمی گردد فروغ گوهر از افتادگی

خصم سرکش را به نرمی می توان خاموش کرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی