گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «اننشست»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲۳

 

دل به خون در انتظار وعده جانان نشست

بر سر آتش به تمکین این چنین نتوان نشست

در صدف گوهر ز چشم شور باشد در امان

حسن یوسف بیش شد تا در چه و زندان نشست

بیم سیلاب خطر فرش است در معموره ها

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی