گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «انمیگیردقرار»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷۴

 

بیقرار عشق در یک جا نمی گیرد قرار

کوه اگر لنگر شود دریا نمی گیرد قرار

آسمان بیهوده در اندیشه تسخیر ماست

باده پر زور در مینا نمی گیرد قرار

دیو را شیشه سر بسته نتوان بند کرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی