گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «انخفتهرا»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹

 

بال و پر شد شوق من سنگ نشان خفته را

من به راه انداختم این کاروان خفته را

مرگ بر ارباب غفلت تلخ تر از زندگی است

گرگ می آید به خواب اکثر شبان خفته را

نقد انفاس گرامی رفت از غفلت به باد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی