گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «اناندیشهنیست»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱

 

عاشقان صورت او را ز جان اندیشه نیست

بیدلانش را ز آشوب جهان اندیشه نیست

از قضای آسمانی خلق را بیمست و باز

آفتاب ار باز گشت از آسمان اندیشه نیست

پیش ازین ترسیدمی کز آب دامن‌تر شود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای