گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «انافکندهبود»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۳۱

 

دوش بر من سایه آن سرو روان افکنده بود

شاخ گل دستی به دوش باغبان افکنده بود

شرم رویش از عرق صددیده بیدار داشت

چشم را هر چند در خواب گران افکنده بود

گرچه آب از سایه اش چون ابر رحمت می چکید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی