گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «اامدن»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۵۵

 

بی کشش نتوان برون از قید دنیا آمدن

بی رسن از چاه هیهات است بالا آمدن

بی کمند جذبه خورشید عالمتاب عشق

چون تواند شبنم از پستی به بالا آمدن

عیسی از گرد علایق صاف شد بر چرخ رفت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۱

 

آخرت منظور اگر باشد ز دنیا آمدن

کعبه رفتن نیست کمتر از کلیسا آمدن

چهره را افروختن در تلخکامی ناقصی است

باده را خامی بود از خم به بالا آمدن

مطلب از ارباب دنیا می شود حاصل تو را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا