گنجور

میلی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۲۵

 

وه که در کوی تو از بی‌اعتباری‌های خویش

آیدم صد خنده بر امیدواری‌های خویش

بعد ایامی که دل یک لحظه در بزم تو بود

شرمساری‌ها کشید از بی‌قراری‌های خویش

میلی
 

میلی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۲۷

 

دوش مستی را هم‌آغوش جنون می‌ساختم

بهر خود اسباب رسوایی فزون می‌ساختم

بس که می‌دیدم ز مستی گوش بر حرف خودش

هر دم اظهار محبت را فزون می‌ساختم

میلی
 

میلی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۴۱

 

تا نمی‌میرم، نمی‌آید به پرسش ای رفیق

از سر بالین من برخیز و فریادی بکن

میلی
 

میلی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۴۴

 

کاشکی افزون شود هر لحظه استغنای او

تا ز سر بیرون کنند اهل هوس سودای او

میلی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode