گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۳۴

 

صید یوسف صورتان دل از ره معنی کند

گرگ بیمعنی چه سگ باشد که این دعوی کند

آنچه بیند دیده مجنون نبیند چشم غیر

گرچه چشم ظالمی نظاره لیلی کند

فیض جانبخشی به فضل و نکته دانی کی بود؟

[...]

اهلی شیرازی
 

وفایی شوشتری » دیوان اشعار » مدایح و مراثی » شمارهٔ ۲۴ - تجدید مطلع

 

همچو احمد سیر در قوسین و اوادنی کند

کنج زندان را «فسبحان الذی اسری» کند

قامت موزون او سروی زباغ «فاستقم»

تا ابد نشو و نما در سایه اش طوبی کند

هرکجا او را، مکان آنجاست رشک لامکان

[...]

وفایی شوشتری
 
 
sunny dark_mode