گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۷۴

 

ساقیا دور فلک منشور عید آورده است

ماه نو میخانه را زرین کلید آورده است

ساغر عشرت که شد در سلخ شعبان ناپدید

غره شوال باز آن را پدید آورده است

عید داده عاشقان را مژده یوم جدید

[...]

جامی
 
 
sunny dark_mode