گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۵

 

یافت از یوسف پدر بویی اگر رویش نیافت

یوسف من آنچنان گمشد که کس بویش نیافت

خاک شو گر مهر ازو داری کز آن خورشید رخ

هرکه خاک ره نشد یکذره ره سویش نیافت

کشته او از محبت تا کسی چون من نشد

[...]

اهلی شیرازی