گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۲۱

 

عیش ما داریم کز شادی و شیون فارغیم

کار ما رانیم چون از کار کردن فارغیم

راست چون سرویم آزاد و مجرّد لاجرم

هم ز بستان ایمنیم و هم ز بهمن فارغیم

خواه گو آرام گیر و خواه گو بدرام باش

[...]

حکیم نزاری
 
 
sunny dark_mode