گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۵

 

دان و آگه باش اگر شرطی نباشد با منت

بامدادان پگه دست منست و دامنت

چند ازین شوخی قرارم ده زمانی بر زمین

نه همین آب و زمین بخشید باید با منت

سوزنی گشتم به باریکی به خیاطی فرست

[...]

سنایی
 
 
sunny dark_mode