گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۶

 

خیز تا دامن ز چرخ هفتمین برتر کشیم

هفت کشور را به دور ساغری اندر کشیم

هفت گردون مختصر باشد به پیش مرد عشق

شاید ار دامن ز کون مختصر برتر کشیم

نفس ما خصمی عظیم اندر نهاد راه ماست

[...]

سنایی
 
 
sunny dark_mode