گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۴

 

ماه من از شرم بر خورشید اختر پرورد

سرو من بر رخ ز مشکین طرّه عنبر پرورد

قد برافرازد به بزم، آنگه برافروزد جمال

ماه نخشب را فراز سرو کشمر پرورد

آن دو زلف عنبرین پرورده رخسار اوست

[...]

افسر کرمانی
 
 
sunny dark_mode