گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٧٧۶ - القطعه فی المشعله

 

ای زده صد طعنه شمع روی تو بر مشعله

آتش افتاده ز تاب عارضت در مشعله

تا نمییابد فلک پروانه از شمع رخت

بر نمیافروزد از خورشید خاور مشعله

از فروغ شمع رویت بزم میگیرد صفا

[...]

ابن یمین