گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۹

 

عاشق یاری جفا بسیار می‌باید کشید

جور اغیار و جفای یار می‌باید کشید

تا میسر گرددت روزی مگر دیدار دوست

روزگاری حسرت دیدار می‌یابد کشید

زحمت اغیار می‌باید کشید از بهر یار

[...]

رفیق اصفهانی
 
 
sunny dark_mode