گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۲

 

بردیم باز از مسلمانی زهی کافر بچه

کردیم بندی و زندانی زهی کافر بچه

در میان کم زنان اندر صف ارباب عشق

هر زمان باز بنشانی زهی کافر بچه

کشتن و خون ریختن در کافری

[...]

سنایی
 
 
sunny dark_mode