گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۱

 

عشق ورزیدن به جان نازنینان نازک است

خامه این بیچاره را خود که جانان نازک است

ناز کیها مینماید آن میان یعنی به من

زندگانی خواهی ار کردن بدین سان نازک است

یکدم بگذر ز عین مردمی بر چشم من

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode