گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۲

 

دل نظر بر روی آن شمع جهان می‌افکند

تن به جای خرقه چون پروانه جان می‌افکند

گر بود غوغای عشقش بر کنار عالمی

دل ز شوقش خویشتن را در میان می‌افکند

زلف او صد توبه را در یک نفس می‌بشکند

[...]

عطار