گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۵

 

فصل گل شد، سیر باغ و بوستانم آرزوست

سیر باغ و بوستان با دوستانم آرزوست

الفت پیر کهن بانو جوان خوش دولتی است

پیرم و این دولت از بخت جوانم آرزوست

تا کنم فارغ ز حرف این و آن شرب مدام

[...]

رفیق اصفهانی