گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «انمیفرستد»

 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸

 

هندوئی را باغبان سوی گلستان می‌فرستد

یا به یاقوت تو سنبل خط ریحان می‌فرستد

یا شب شامی ز روز خاوری رخ می‌نماید

یا خضر خطی بسوی آب حیوان می‌فرستد

جان بجانان می‌فرستادم دلم می‌رفت و می‌گفت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی