گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب هفتم در حیاء، وفا، صدق، رحمت و شفقت - مذهب مختار

 

علی لئن لافیت لیلی بخلوه

زیاره بیت الله رجلای حافیا

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode