گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش دوم - قسمت دوم

 

میاه علی الارض تجری کانها

صفایح تبر قد سبکن جداول

کأن بها من شره الجری جنه

لذا البستهن الریاح سلا سلا

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode