گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۱ - النوبة الثانیة

 

انّ الخلیفة انّ اللَّه سر بله

سربال ملک به یزجی الخواتیم.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۱ - النوبة الثانیة

 

انّ الخلیفة انّ اللَّه سر بله

سربال ملک به یزجی الخواتیم

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۱ - النوبة الثالثة

 

دست مایه بندگانت گنج خانه فضل تست

کیسه امید از آن دوزد همی امیدوار

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۱ - النوبة الثالثة

 

پر آب دو دیده و پر آتش جگرم

پر باد دو دستم و پر از خاک سرم.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۱ - النوبة الثالثة

 

چه کند عرش که او غاشیه من نکشد

چون بدل غاشیه حکم و قضاء تو کشم‌

بوی جان آیدم از لب چو حدیث تو کنم

شاخ عزّ رویدم از دل چو بلاء تو کشم.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۱ - النوبة الثالثة

 

کی باشد کاین قفص بپردازم

در باغ الهی آشیان سازم.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۲ - النوبة الثالثة

 

ای نفس خسیس همّت سودایی

بر هر سنگی که بر زنم قلب آیی‌

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۲ - النوبة الثالثة

 

چنان مدان که من اینجایگه خود آمده‌ام

مرا مکارم تو شهریار گفت تعال‌

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۵ - النوبة الثالثة

 

یا ربّ انّ جهادی غیر منقطع

فکل ارضک لی ثغر و طرسوس.

میبدی
 
 
sunny dark_mode