گنجور

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل پنجم » بخش ۱ - الفصل الخامس فی حیاته و سمعه و بصره تعالی علم الیقین

 

حی و قیوم آن سمیع بصیر

که ندارد مثال و شبه و نظیر

این معانی بسی است در قرآن

رو ببین و به اعتقاد بخوان

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل ششم » بخش ۳ - حق الیقین

 

رو تن و جان خویش را بشناس

تا به قرآن رسی ز روی قیاس

سرّ قرآن تو آنگهی دانی

که ببینی جمال انسانی

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل هفتم » بخش ۱ - الفصل السابع فی حقیقة صفاته تعالی علم الیقین

 

این صفت​های هفت گانه که رفت

دائماً ذات را بود هر هفت

همه چون ذات وی قدیم الذّات

متبرا ز کثرت و هیئات

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode