گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب ششم در حلم - مذهب منسوخ

 

شکست از بار حلمت کوه را پشت

که بر جا ماند همچون مبتلایی

یکی ناچار گردد قابل کسر

دو ساکن را چو باشد التقایی

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode