گنجور

صوفی محمد هروی » ده نامه » بخش ۳۲ - مناجات

 

پادشها حرمت مردان دین

حرمت این اهل سما و زمین

حرمت اولاد شریف رسول

حرمت با رفعت زوج بتول

حرمت ایمان و کلام مجید

[...]

صوفی محمد هروی
 
 
sunny dark_mode