گنجور

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵۲ - مدح

 

ای شاه شاهزاده سپهرت غلام باد

کام جهان ز توست جهانت بکام باد

آن دست مال بخش که جانها نثار اوست

همواره در بهار طرب سوی جام باد

جام از سرشک دیده ی انگور در کفت

[...]

اثیر اخسیکتی
 
 
sunny dark_mode