گنجور

در تحقیق طهارت

 
شیخ محمود شبستری
شیخ محمود شبستری » کنز الحقایق
 

ز دنیا و ز دنیادار شو دور

مباش از بهر دنیا بیش رنجور

که دنیا چون رباط است اندر این راه

بباید رفتنت زین جای ناگاه

ز نیک و بد هر آنچت خلق گویند

تو منت دار زانکت جامه شویند

کسی کت جامهٔ تن پاک شوید

یقین می‌دان که از تو سیم جوید

بدین معنی کسی کت جامهٔ جان

بشوید دار ازو منت فراوان

تن تو جامهٔ جان‌ست ای دوست

ولی وقتی که پاکیزه است نیکوست

غبار جامهٔ تن شوخ و چرک‌ست

ولیکن شوخ جان از کفر و شرک‌ست

لباس تن به آب جوی می‌شوی

طهور جان ز آب علم و دین جوی

ز خشم و کینه و از شهوت و آز

درونت پاک کن آنگه وضو ساز

از یراکر نباشد جان نمازی

اگر چه در نمازی بی‌نمازی

حدث دنیاست زیرا هست مردار

به ترک تا حدث از پیش بردار

چو دنیا را پیمبر خوانده جیفه

مکش جیفه دگر در بند نیفه

به توبه کوش تا یابی انابت

حقیقت این بود غسل جنابتبا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | منبع اولیه: منبع کنزالحقایق | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

امیرعلی نوشته:

شیخ محمود شبستری در این ابیات به تعریف طهارت میپردازد. طهارت واقعی طهارت روح است که او نیز اینجا بیان میکند اما تفاوت بین روحی که خداوند تطهیر میکند و روحی که انسان تلاش میکند تطهیر کند چیست. تفاوت آن یعنی شناخت روح القدس و روح بشر. متاسفانه در ادبیات اسلامی و در بین عرفا پیرو سلک اسلام هیچیک از جلد خویش برون نیامده تا دنیا را ببیند و آرامش درونی برخی انسانها را از بدو تولد تا زمان ممات ببیند. تعمید الهی شستشوی روح است به دست خداوند که به آن روح القدس میگویند و انسان را دارای ظرفیت هنر و ادب و آرامش و صبر میکند. ازاین رو گرانترین تحقه الهی به پیروان عیسی داده شده است که اگر چه شریعت ندارد ولی خدای عز و وجل طریقت او را کامل کرد و پیروان او را هرچند خطاکار پاکیزگی روح و آرامش عنایت کرد. اگر چه عدالت در مورد تک تک ابنا بشر جاری خواهد شد. اما خوشا کسانی که قرآن هم آنها را اولیا الله میداند که در زندگی خود هیچ خوف و هراسی ندارند. الله همان خدای مسیح است و البته مسلمانان هرچند او را به خیال خود طاعت کنند بر آنان گوییا مرحمت نکرده است. ما را همان اهورامزدا خدای ایران بس که عدالت و حق خویش را از مسیحی و مسلمان بستانیم که هر دو در این دنیا به دین و کردار سیاه رویانند.

👆☹

دریای سخن - دریای شعر فارسی