گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سیف فرغانی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع وز خط تو افزون شده آب رویت مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ت» است.

دسترسی سریع به حروف

ب | ت | د | ش | ک | ل | م | ن | و | ی

ب

شمارهٔ ۱: در دیدن این مدینه زمزم آب

ت

شمارهٔ ۲: ایام چو بست کهربا بر دستت

شمارهٔ ۳: ای نقطه دهن خطت عجب دایره است

شمارهٔ ۴: ای سوخته شمع مه ز تاب رویت

د

شمارهٔ ۵: دل در طلب تو خستگیها دارد

شمارهٔ ۶: در خانه دل عشق تو مجمع دارد

شمارهٔ ۷: جعفرکه زرخ ماه تمامی دارد

شمارهٔ ۸: کردم همه عمر آنچه نمی بایدکرد

شمارهٔ ۹: شب نیست که از غمت دلم جوش نکرد

شمارهٔ ۱۰: عشقت جگرم خورد و بدل روی آورد

ش

شمارهٔ ۱۱: عشقت که بدل گرفته ام چون جانش

شمارهٔ ۱۲: خط تو که ننوشت کسی زآن سان خوش

ک

شمارهٔ ۱۳: ای من همه بد کرده و دیده ز تو نیک

ل

شمارهٔ ۱۴: ای کرده غم عشق تو غمخواری دل

م

شمارهٔ ۱۵: برکرده خویشتن چو بگمارم چشم

شمارهٔ ۱۶: دل را چو بعشق توسپردم چکنم

شمارهٔ ۱۷: ای سلسله عشق تو اندر پایم

ن

شمارهٔ ۱۸: گر زان توام هردو جهانم بستان

و

شمارهٔ ۱۹: ای جوهر دینت بزرو سیم گرو

شمارهٔ ۲۰: ای نور تو آمده نقاب روح تو

شمارهٔ ۲۱: آنی که منورست آفاق از تو

ی

شمارهٔ ۲۲: هر بوسه کز آن تنگ دهان می خواهی