گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سلمان ساوجی

شماره ۱ - برج سلطنت: ماه ملک آرای برج سلطنت سلطان اویس - در دریا فیض درج سلطنت سلطان اویس

شماره ۲: زاهدان از کجا و ما ز کجا - ما و دردی کشان بی سر و پا

شماره ۳ - مستان الست: من دامن آن نگار گیرم - وز هر دو جهان کنار گیرم

sunny dark_mode