گنجور

تا به حال ۸ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کیانا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۰۴ نوشته:

"در طیره بودن" به چه معنی است؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۴۶ نوشته:

طیره، خشم است و نیز سبکی عقل اینجا میگوید
از باد که به سویت امد خشمگینم و از شانه برای نواختن مویت
سایه کیست که پیش تو راه برود و یا خورشید که در کوی تو بیاید

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
وحـ_‗ـیـ‗_ـد در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۵۱ نوشته:

شاعر در این رباعی احساس غیرت می کند.
لذا می گوید در خشم و غضب هستم از باد که چرا به سویت می آید و همچنین خشمگین از شانه که چرا به زلفت دست می کشد
به لحن اعتراض آمیز می گوید سایه چه کسی است که دنبالت بیافتد
و خورشید کوچک تر از آن است که برای دیدنت بیاید
در اینجا طیره به معنی خشم وغضب می باشد.
شیخ بهائی نیز در این مقام می گوید:
می کشـد غـیرت مـرا گر دیـگری آهـی کشـد
زان که می تـرسم که تز عشـق تو باشـد آه او

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۵۴ نوشته:

وحید تز یعنی چی؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
وحـ_‗ـیـ‗_ـد در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۵۷ نوشته:

تصحیح می کنم : از
زان که می ترسم که از عشق تو باشد آه او
ببخشید که بعد از توضیح زیبای حضرتعالی معنی طیره را بیان کردم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۵۸ نوشته:

غیرت و حسودی به فرانسه یک لغت دارد و این نشان میدهد که اهنگ ایشان از غیرت با ما گوناگون است . و مهربانی با نجابت هم همچنین است !

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۵۹ نوشته:

درود به تو وحید جان سپاس از بودنت

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۱۱ نوشته:

انچه گفته ای وحید وزن دارد و شعر است ! به خرم خامگی !

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.