گنجور

 
صائب تبریزی

(تا به چند از گریه آزار دل جیحون دهم؟

از دعای بی اثر دردسر گردون دهم)

(آشیانی می توانم ساخت در کنج قفس

گر ز دل این خارخار رشک را بیرون دهم)

 
 
 
sunny dark_mode