گنجور

 
رضاقلی خان هدایت

اسمش محب علی. اصلش از برلاس. مولدش تته. موطنش سند. معاصر اکبرشاه و جهانگیر شاه و از محققان آگاه. مشربش عارفانه و اشعارش موحدانه است:

چون آینه‌ام هست همه چیز ولیکن

از هرچه بپرسی همه را هیچ جوابست

عشق را خانه‌ایست بر سرِ دار

نه درش بسته نه کسی را بار