گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

شکوهی در ‫۷ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲، ساعت ۰۹:۰۹ نوشته:

در لخت دوم بیت اول "تک و تاز" درست نیست و باید "تگ و تاز"‌نوشت. تگ از کُنیدن (:فعل) تگیدن به معنی دویدن و جست و جو کردن است و تاز از کنیدن تازیدن یا تاختن است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.