گنجور

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کمال داودوند در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۱۶ نوشته:

احسنت
جمع این رباعی از 5238

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
رومی به انگلیسی در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۰۶ نوشته:

Do you want to enter paradise?
To walk the path of truth
You need the grace of God
We all face death in the end
But on the way, be careful
Never to hurt a human heart

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
nabavar در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۱ نوشته:

God's paradise is not possible without obedience to religion
Solomon's country will not be achieved unless there is a divine ring
Because everyone's end is death
Do not offend any Muslim

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.