گنجور

 
مولانا

در دوزخم ار زلف تو در چنگ آید

از حال بهشتیان مرا ننگ آید

گوئیکه به صحرای بهشتم ببرند

صحرای بهشت بر دلم تنگ آید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode