گنجور

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کمال داودوند در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۱۵ نوشته:

4580

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مهدی از شیراز در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۴۳ نوشته:

من میرم مرا بیارید شما
مرده بنگار من سپارید شما
گر بوسه دهد بر لب پوسیدهٔ من
گر زنده شوم عجب مدارید شما
چون من مردم مرا بیارید شما
آنگه بنگارم بسپارید مرا
گر کرد نگه بر دل پوسیده من
چون زنده شدم عجب مدارید شما

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
سهراب مشتاق در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۱۱ نوشته:

گر من بِمُردَم مرا بیارید شما
مرده بِنِگارِ من سپارید شما

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمد طارق مقبل تالقانی در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۵۲ نوشته:

روزیکه رَوَمّ مرا بیارید شما
درخاک وطن مرده سپارید شما
ازقبرمن ار نای و نوای خیزد
پر معصیتم عجب مدارید شما

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.