گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی

سودای توام در جنون می‌زد دوش

دریای دو چشم موج خون می‌زد دوش

تا نیم شبی خیل خیالت برسید

ورنی جانم خیمه برون می‌زد دوش

 
جدول قرآن کریم