گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی
 

ای از ورای پرده‌ها تاب تو تابستان ما

ما را چو تابستان ببر دل گرم تا بستان ما

ای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا

تا آب رحمت برزند از صحن آتشدان ما

تا سبزه گردد شوره‌ها تا روضه گردد گورها

انگور گردد غوره‌ها تا پخته گردد نان ما

ای آفتاب جان و دل ای آفتاب از تو خجل

آخر ببین کاین آب و گل چون بست گرد جان ما

شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها

تا صد هزار اقرارها افکند در ایمان ما

ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در جسد

تا ره بری سوی احد جان را از این زندان ما

در دود غم بگشا طرب روزی نما از عین شب

روزی غریب و بوالعجب ای صبح نورافشان ما

گوهر کنی خرمهره را زهره بدری زهره را

سلطان کنی بی‌بهره را شاباش ای سلطان ما

کو دیده‌ها درخورد تو تا دررسد در گرد تو

کو گوش هوش آورد تو تا بشنود برهان ما

چون دل شود احسان شمر در شکر آن شاخ شکر

نعره برآرد چاشنی از بیخ هر دندان ما

آمد ز جان بانگ دهل تا جزوها آید به کل

ریحان به ریحان گل به گل از حبس خارستان ما

 
حاشیه‌ها

تا به حال ۱۱ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

مینا در ‫۹ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۰۸:۳۰ نوشته:

این غزل مست کرد مرا.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امیر در ‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۱ نوشته:

بسیار زیباست
در مصرع دوم "دل گرم" باید "دلگرم" نگاشته شود تا سکته ای ایجاد نشود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
نادر.. در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۵ نوشته:

ای چشم جان را توتیا، آخر کجا رفتی بیا!..

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
بی سواد در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶ نوشته:

تا سبزه کردد شوره ها ، تا روضه گردد گورها
پذیرفتنی است . راه به جایی میبرد اما اینکه انگورها غوره گردند تا نان آیشان پخته شود، یاد آن داستان که جوان زاد خویش کم و کمتر میکرد ، زنده می کند!.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
... در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۰ نوشته:

بی سواد عزیز
البته در مصراع دوم انگورها غوره نمیشن، بلکه غوره ها انگور میشن و نان هم که پخته میشه و این موارد در کنار سبزه شدن شوره ها و روضه شدن گورها به معنای مشخصی می رسه.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
بی سواد در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۱ نوشته:

...
سپاس ، بی سوادی باید جایی خویش بنمایاند.( با این حال پخته شدن نان بر جای میماند چه گویا خمیر است که می پزد تا نان شود.)

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
... در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۸ نوشته:

نفرمایید دوست عزیز، حتما سوء تفاهمی در خوانش بوده.
در مورد نان حرفتون از نظر علمی درسته، اما نان پختن مصطلح هست و چه در ادبیات کلاسیک، چه در ادبیات معاصر و چه محاورات روزمره کسی از عبارت خمیر پختن و به دست اومدن نان استفاده نمی کنه.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مهراب در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۳ نوشته:

روزی غریب و بوالعجب ای صبح نور افشان ما
اشاره به صبح ظهور دارد.
تا آب رحمت بر زند از صحن آتشدان ما
صحن آتشدان چشم است و آتشدان دل
آب رحمت گریه ایست که از سوز و حرارت دل عاشق برمی خیزد و این گریه معشوق را به ترحم می کشاند.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
Motahhareh در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۰ نوشته:

در مصرع اول، تعابیر استعاری "ورای پرده‌ها"، "تاب تو"، "تابستان ما"، و "بستان ما" هر کدام به چه اشاره می‌کنند؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
احمد ترکمان در ‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۳۳ نوشته:

ای چشم و جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا (توتیا:مرهم.سرمه)

تا آب رحمت برزند از صحن آتشدان ما (آتشدان:چشم و دل)

در دود و غم بگشا طرب روزی نما از عین شب (طرب:خوشی و شادمانی)

روزی غریب و بوالعجب ای صبح نور افشان ما (بوالعجب:معجزه.شگفتی ساز)

گوهر کنی خر مهره را زهره بدری زهره را (زهره:جیگر.شهامت.جرات)

سلطان کنی بی بهره را شــابــاش ای سلطان ما (شاباش:تحسین آفرین.شادباش)

الـهـم عـجـل لـولـیـک الفـرج

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
پبمان محمدی در ‫۱۸ روز قبل، شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۵۵ نوشته:

عالیییی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.