گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
محیط قمی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «تو شمسی و سادات زمان چون کوکب» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ب» است.

حرف آخر قافیه

ب
د

شماره ۱: ای سید والا گهر نیک نسب - تو شمسی و سادات زمان چون کوکب

شماره ۲: سرمایه مردی و فتوت باشد - جود و کرم و سخا و همت باشد

شماره ۳: دستور چو با عقل و کفایت باشد - در فکر بقای دین و دولت باشد

شماره ۴: ایران همه دلکش و منظم باشد - این گونه زعدل صدر اعظم باشد

sunny dark_mode