گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: این سورة النمل جمله بمکه فرو آمد از آسمان و در آن ...

۱ - النوبة الثالثة: بسم الله الرحمن الرحیم اسم عزیز شهد ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و لقد آتینا داود و ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله: و لقد آتینا داود و سلیمان ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله: و لقد آتینا داود و سلیمان ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و تفقد الطیر مرغ را باز جست ...

۳ - النوبة الثانیة: قوله و تفقد الطیر، التفقد تطلب ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله: و تفقد الطیر فقال ما لی لا ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: قال یا أیها الملؤا سلیمان ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله: قال یا أیها الملؤا أیکم ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: قال یا أیها الملؤا أیکم ...

۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: قل الحمد لله گوی ستایش بسزا ...

۵ - النوبة الثانیة: قوله: قل الحمد لله: ای قل یا ایها ...

۵ - النوبة الثالثة: قوله: قل الحمد لله بدان که مقامات راه ...

۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: إنک لا تسمع الموتی‌ تو ...

۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: إنک لا تسمع الموتی‌ و لا ...

۶ - النوبة الثالثة: قوله: إنک لا تسمع الموتی‌ زندگانی ...