گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
رشیدالدین میبدی

۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: این سورة الشعرا دویست و بیست و هفت آیت است و هزار ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: وَ تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَیَّ ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: وَ تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَیَّ ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: وَ تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَیَّ ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِیمَ (۶۹). برخوان بر ایشان خبر ابراهیم.

۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ یعنی اتل یا محمد ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ (۱۰۵) دروغ‌زن شمرد قوم نوح فرستادگان را.

۴ - النوبة الثانیة: قوله: کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ، ای ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله: کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ، إِذْ ...

۵ - النوبة الاولى: قوله: وَ إِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعالَمِینَ (۱۹۲) این نامه فرو فرستاده خداوند جهانیانست.

۵ - النوبة الثانیة: قوله: وَ إِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعالَمِینَ، ...

۵ - النوبة الثالثة: قوله: وَ إِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعالَمِینَ، ...