گنجور

 
مسعود سعد سلمان

آمد بر من خیال زیبا یاری

گفتم به سلامتت بدیدم باری

تو نیز بدین سمج بدیدی آری

شیری شده حلقه بر دو پایش ماری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode