گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای طبع چو آتش از تو بس خوشنودم

کاندر فکرت همی نمایی دودم

چون نیست زمانه تمامت سودم

ارجو که به کام دل رسانی زودم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode