گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای دوست به امّید خیالت هر شب

این دیده‌ی گرینده نخسبد ز طرب

در خواب همت نبیند ای نوشین‌لب

بی‌روزی‌تر ز من که باشد یا رب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode