گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

خورشید غلام رای رخشندهٔ تست

هر کوست خداوند هنر بندهٔ تست

جویای کمالند بجان اهل هنر

و آنگاه بجان کمال جویندهٔ تست

 
 
 
sunny dark_mode