گنجور

 
جامی

از ساحت دل گرد ریا رفتن به

وانگه گهر حمد و ثنا سفتن به

لیکن چو زبان علم ازان کوتاه است

«سبحانک لا علم لنا» گفتن به

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode