گنجور

 
جامی

بر حرف هنر خطی ز عیب اندرکش

وز روی یقین نقاب ریب اندرکش

پا در دامان و سر به جیب اندرکش

سر دل و جان به ستر غیب اندرکش

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode